Politika kvaliteta

TEMELJNA IZJAVA

Organizacija UNIS TOK Kalesija razvija cjelovit i dokumentiran sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda: ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 – zahtjevi automobilske industrije.

Uspostavili smo takvu organizaciju u kojoj svi zaposleni rade na stvaranju i održavanju sistema upravljanja kvalitetom. Stalna poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom su dugoročni cilj poslovanja preduzeća.

POLITIKA KVALITETA

Kupac kao zainteresirana strana uvjek je na prvom mjestu! Organizacija preko performansi SUK parti zadovoljstvo kupaca, koje se zasniva na kvalitetu naših proizvoda, rokovima isporuka, kvantitetu i susretljivošću ka kupcu. Planiramo  sa kupcima nastaviti njegovati partnerske odnose i nastojati da kooperativnošću i predusretljivošću imamo njihovo trajno povjerenje i zadovoljstvo, kako bismo kroz međusobnu saradnju imali dugoročne perspektive.

Zahtjevi i očekivanja  kupaca – svi zahtjevi kupaca bilo da se radi o standardnim ili specifičnim se razmatraju u određenim procesima a zatim se implementiraju u naš postojeći sistem sa ciljem da se ostvare očekivanje kupaca.

Zaposlenici kao zainteresirana strana uvjek su u vrhu važnosti organizacije!  Preko indikatora procesa prati se zadovoljstvo zaposlenih a što je važan pokazatelj uspješnosti za organizaciju.   Među zaposlenicima uspostavljena je interna komunikacija koja prevazilazi funkcionalne podjele. Stalno se brinemo o osposobljavanju i usavršavanju naših radnika, jer samo stručno osposobljeni, zadovoljni i motivirani saradnici mogu planski implementirati te poboljšati kvalitet naših proizvoda i procesa.

Želimo  poboljšati  uslove rada i sigurnosti zaposlenih, te poznavanje i razumijevanje politike kvaliteta tako da zadovoljni zaposlenici osjećaju firmu kao svoju.

Dobavljači kao sigurnost za uspjeh! Organiazcija u SUK prati i evaluira dobavljače. Sa njima ima izgrađene partnerske odnose dok se sa novim planira razvoj dobavljača sa minimalnim zahtjevom za kvalitet definisanim standardom ISO 9001.

Zakonska regulativa – u organizaciji se postupa u skladu sa zakonskom regulativom Bosne i Hercegovine na svim nivoima od opštine, kantona, federacije do države, kao i sa zakonskom regulativom države kupaca.  

Društvena odgovronost – organizacija je društveno odgovrna i želi i dalje razvijati svoj ugled i postati regionalno prepoznatljiva po uspješnom poslovanju.

Kvalitetan proizvod - je trajni cilj organizacije. Dosljednim provođenjem sistema upravljanja kvalitetom želimo postići kvatetan proizvod i produktivnosti proizvodnih procesa, te optimizirati odnos između nivoa kvaliteta i troškova.

 

Poštivanje tehničko-tehnoloških standarda – organizacija pri projektovanju, planiranju kvaliteta i izradi proizvoda poštuju se tehničko-tehnološki standardi koji se odnose na određeni  proizvod.

Procesni pristup – organizacija je definisala procese  i njihovu interakciju. Određene su  kompentencije i vlasnici procesa i redovito se prati efektivnost i efikasnost procesa  preko KPI.

Ekološka usmjerenost – za organizaciju je bitan element koji sve više utiče na konkurentnost, sposobnosti, opstanak i  budućnost. Zato je briga za okolinu sastavni dio organizacijkih aktivnosti u odnosu na zakonsku regulaivu, zahtjeve kupaca i dobavljača.

Profesionalnost - profesionalno se izvršavaju svi zadaci, te se održava politika kvaliteta na svim nivoima.

0 0