Naša vizija

Opredijeljeni smo za kvalitet i razvoj, jer tako možemo osigurati našu poziciju među  vodećim evropskim i svjetskim  proizvođačima otkivaka , prstenova za ležajeve i odbojno-vlačnih naprava.

 

Najveće šanse UNIS TOK-a počivaju na činjenici da se naši proizvodi već primjenjuju u najzahtjevnijim mašinskim sklopovima, uglavnom u automobilskoj industriji i željeznici, pri prvoj ugradnji, čiji su standardi kvaliteta izuzetno visoki i neupitni.

 

Prema svim kupcima ćemo osigurati maksimalan nivo pouzdanosti, posebno u odnosu na kvalitet proizvoda i rokove isporuke, a kooperativnim i inovativnim pristupom, kako u pitanjima proizvodnje tako i u logističkim aspektima, pridobiti njihovu dugoročnu i stabilnu opredijeljenost za nas  kao dobavljača.

 

Cilj nam je da povećamo broj kupaca među vodećim svjetskim proizvođačima ležajeva i da u proizvodnji osvojimo nove tehnologije. Zaokružićemo investicione projekte koji će omogućiti veću iskorištenost postojećih i paralelan rad na novim kovačkim postrojenjima za proizvodnju većih tipova prstenova, te na tržištu afirmisati program strugarske obrade otkivaka primjenom CNC tehnologije, čime se ide na veći stepen dovršenosti proizvoda, zaokruženu ponudu prema kupcima, a samim tim i veći profit.

 

U proizvodnji  opruga i odbojno- vlačnih naprava želimo zadržati lidersku poziciju u regionu Jugoistočne Evrope, te istražiti i osvojiti nova tržišta u  evropskim i azijskim zemljama, u kojima se ovi proizvodi koriste.

 

Planirana rekonstrukcija domaće željeznice i razvoj metalnog kompleksa za nas su velika šansa, u prvom redu kao dodatne mogućnosti plasmana naših proizvoda, ali i u domenu nabavke repromaterijala, rezervnih dijelova i brojnih drugih specifičnih proizvoda i usluga koje koristimo.  

 

Aktivno ćemo učestvovati u radu granskih asocijacija na nivou Bosne i Hercegovine, sa ciljem da podstaknemo i razvoj drugih proizvođača, da osnažimo izvoznu ponudu i u svijetu zajednički afirmišemo našu privredu, te doprinesemo  ukupnom  društvenom  i ekonomskom  razvoju.

 

Da bismo ostali konkurentni, razvijaćemo funkcije praćenja i unapređenja organizacije i produktivnosti rada, te  ekonomičnosti pojedinih segmenata i ukupnog poslovanja, vodeći posebno brigu o zadovoljstvu zaposlenih, njihovoj  edukaciji i motivaciji, o planiranju kadrova i karijera.

 

Usmjerenost prema kupcu, osiguran kvalitet proizvoda, stalan rast i razvoj, povećanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja, uvažavanje interesa zaposlenih, ugled i prepoznatljivost u lokalnom i širem okruženju - put su ostvarenja naše vizije dugoročnog poslovnog uspjeha. 

0 0