GermanEnglish (UK)

Historijat preduzeća

«UNIS - TOK» d.o.o. Tvornica odbojno - vlačnih naprava i otkivaka Kalesija je osnovana 1984. godine u Kalesiji, od strane «Unis Pretis Holding» Sarajevo, preduzeće za proizvodnju odbojno - vlačnih naprava TOK d.d. sa p.o. Kalesija.

U periodu od 1984.god. do 1992.  Tvornica je zapošljavala prosječno između 160 i 180 radnika. Razvoj UNIS TOK-a je u periodu do 1992. godine zasnivan na dugogodišnjoj tradiciji sistema UNIS i njegovih razvojnih resursa.

Preduzeće je privatizovano aprila 2001.godine., te je uslijedio period konsolidacije i reorganizacije, a posljednjih godina preduzeće ostvaruje kontinuiran rast i razvoj po svim bitnim parametrima poslovanja: fizički obim proizvodnje, flnansijska realizacija, produktivnost rada, broj zaposlenih, kvalitet proizvoda, usmjerenost prema kupcu, sigurnost i pouzdanost isporuka i dr. 

Trenutno zapošljava 220 radnika.

Sjedište Društva nalazi se u Kalesiji, ulica Senada Mehdina Hodžića 34.